Global Medical Service

About Us

EN Sizler için GMS Turkey burada

Dünyada medikal destınasyonu olarak kabul edilen 10 ulke arasında yer alması, doktor kalitesinin Avrupa standartlarında olması, akredite olmuş sağlık kurumlarının alt yapı ve teknolojik olarak dünyadaki en iyi hastanelerle yarışır olması, medikal turistin dil problemi yasamaması, birçok ülkeye göre bekleme suresinin daha kısa olması, maliyeti düşük hizmet kalitesinin yüksek olması Türkiye'nin sağlık turizminde cazıbe merkezi olmuştur.